Life Experience Хөтөлбөр

Амьдралын бодит туршлагатай хүн амжилттай амьдарч чаддаг. Амьдралын, ажлын, нийгмийн харилцааны бодит туршлагуудыг олгоно.

“Амьдралын туршлага бол хамгийн сайн багш”

– Давид Леттермен

life perspective

Амьдралыг Харах Өнцөг

Энэ хэсгээр дамжуулж сурагчид төсөл хэрэгжүүлж сурах юм. Уг төслийг бид Life Experience Projects буюу LEP хэмээн нэрлэдэг билээ. LEP нь дотроо санаачлагын бус болон санаачлагын төсөл хэмээн 2 үндсэн хэсэгт хуваагддаг. Санаачлагын бус төслүүдийн зорилго нь сурагчдад Цөм хөтөлбөрийн хүрээнд сурч буй академик мэдлэгүүдээ амьдралд хэрэгжүүлж сургахад оршино. Санаачлагын бус төслүүдийн зорилго зорилтууд нь урьдаас өгөгдсөн байдаг.  Харин санаачлагын төслүүдийн зорилго зорилтуудыг сурагчид өөрсдөө тодорхойлох бөгөөд энэ нь тэдэнд төслийн хэрэгжилтийн талаар чухал туршлагуудыг өгдөг. 

Life perspective

Амьдралыг Харах Өнцөг

Энэ хэсгээр дамжуулж сурагчид төсөл хэрэгжүүлж сурах юм. Уг төслийг бид Life Experience Projects буюу LEP хэмээн нэрлэдэг билээ. LEP нь дотроо санаачлагын бус болон санаачлагын төсөл хэмээн 2 үндсэн хэсэгт хуваагддаг. Санаачлагын бус төслүүдийн зорилго нь сурагчдад Цөм хөтөлбөрийн хүрээнд сурч буй академик мэдлэгүүдээ амьдралд хэрэгжүүлж сургахад оршино. Санаачлагын бус төслүүдийн зорилго зорилтууд нь урьдаас өгөгдсөн байдаг.  Харин санаачлагын төслүүдийн зорилго зорилтуудыг сурагчид өөрсдөө тодорхойлох бөгөөд энэ нь тэдэнд төслийн хэрэгжилтийн талаар чухал туршлагуудыг өгдөг. 

Social experiences

Нийгмийн Болон Харилцааны Туршлага

Энэ хэсэгт нийгмийн давхрага болон эдгээрийн ялгаатай талуудыг орчинд нь очиж мэдэрснээр хэрхэн хариуцлагатай нийгмийн иргэн байх, хэрхэн нийгэмдээ аж төрөх тухайн суралцах юм. Үүнийг хүрээнд сурагчид аялалд гарч, гэр хороололтой танилцаж, цагийн ажил хийж  үзнэ.

Professional Experiences

Мэргэжлийн Туршлага

Хурдацтай өөрчлөгдөж буй өнөөгийн нийгэмд өмнө нь хэзээ ч байгаагүй олон мэргэжлүүд бий болсоор. Мөн үүнтэй зэрэгцэж өмнө байдаг байсан олон мэргэжлүүд ч байхгүй болсоор. Ийм нөхцөл байдал; ажиллах туршлага, ажил мэргэжил, үүний цар хүрээний тухай ойлготуудыг Professional Experience хэсгээр дамжуулж өгөх юм. 

professional Experiences

Мэргэжлийн Туршлага

Хурдацтай өөрчлөгдөж буй өнөөгийн нийгэмд өмнө нь хэзээ ч байгаагүй олон мэргэжлүүд бий болсоор. Мөн үүнтэй зэрэгцэж өмнө байдаг байсан олон мэргэжлүүд ч байхгүй болсоор. Ийм нөхцөл байдал; ажиллах туршлага, ажил мэргэжил, үүний цар хүрээний тухай ойлготуудыг Professional Experience хэсгээр дамжуулж өгөх юм.

Бидэнтэй Холбогдох

Элф Сургуулиудыг сонирхож байгаад баярлалаа. Танд тодруулах зүйлс байвал эргэлзэлгүй бидэнтэй холбогдоорой.

Өргөдөл илгээхБидэнтэй холбогдох
Close Bitnami banner
Bitnami