Life Perspective

Life Experience

Энэ хэсгээр дамжуулж сурагчид төсөл хэрэгжүүлж сурах юм. Уг төслийг бид Life Experience Projects буюу LEP хэмээн нэрлэдэг билээ. LEP нь дотроо санаачлагын бус болон санаачлагын төсөл хэмээн 2 үндсэн хэсэгт хуваагддаг. Санаачлагын бус төслүүдийн зорилго нь сурагчдад Цөм хөтөлбөрийн хүрээнд сурч буй академик мэдлэгүүдээ амьдралд хэрэгжүүлж сургахад оршино. Санаачлагын бус төслүүдийн зорилго зорилтууд нь урьдаас өгөгдсөн байдаг.  Харин санаачлагын төслүүдийн зорилго зорилтуудыг сурагчид өөрсдөө тодорхойлох бөгөөд энэ нь тэдэнд төслийн хэрэгжилтийн талаар чухал туршлагуудыг өгдөг.

  Social Experience

  Life Experience

  Энэ хэсэгт нийгмийн давхрага болон эдгээрийн ялгаатай талуудыг орчинд нь очиж мэдэрснээр хэрхэн хариуцлагатай нийгмийн иргэн байх, хэрхэн нийгэмдээ аж төрөх тухайн суралцах юм. Үүнийг хүрээнд сурагчид аялалд гарч, гэр хороололтой танилцаж, цагийн ажил хийж  үзнэ.

  Professional Experience

  Life Experience

  Хурдацтай өөрчлөгдөж буй өнөөгийн нийгэмд өмнө нь хэзээ ч байгаагүй олон мэргэжлүүд бий болсоор. Мөн үүнтэй зэрэгцэж өмнө байдаг байсан олон мэргэжлүүд ч байхгүй болсоор. Ийм нөхцөл байдал; ажиллах туршлага, ажил мэргэжил, үүний цар хүрээний тухай ойлготуудыг Professional Experience хэсгээр дамжуулж өгөх юм.

  ЭЛФ ГЭР БҮЛД НЭГДЭЕ!

  ЭЛФ Сургуулиуд элсэж орох эсвэл хамтран ажиллах сонирхолтой байвал та эргэлзэхгүй холбогоорой.

  ЭЛФ СУРГУУЛИУДЫГ ХАРАХБИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ
  Close Bitnami banner
  Bitnami