Life Tools Хөтөлбөр

Life Tools хөтөлбөрөөр дамжуулж сурагчид ямар ч мэдлэгийг бие даан суралцах чадварыг төлөвшүүлдэг.

Хөтөлбөрийн Зорилго

Сурах Арга Барил

Сурах арга барилаа олсон хүмүүс юу ч байсан хурдан, үр дүнтэйгээр суралцаж чаддаг.

Суралцах чадварууд:

 • Сониуч байх
 • Асуулт асуух
 • Хэвлэл мэдээллийг ашиглах
 • Судалгаа хийх

Технологийн Хэрэглэгдэхүүн

Автомажуулалт, Хиймэл оюун ухаан маш олон ажлын байрыг байхгүй болгож байна. Технологийн хэрэглээний чадвартай байж ирээдүйд амжилттай ажиллаж чадна.

Суралцах чадварууд:

 • Slack
 • G Suite, Google Drive, Docs, Sheets
 • Facebook, Instagram, Social Media
 • Video Editing and Graphic Design

Академик хэрэглэгдэхүүн

Уг зорилгын хүрээнд сурагч Монгол улсын Цөм хөтөлбөрийн хүрээнд тусгагдсан хичээлүүдийг эзэмшдэг

Суралцах чадварууд:

 • Байгалийн ухааны хичээлүүд
 • Нийгмийн ухааны хичээлүүд
 • Тооны ухаан
 • Хэлний хичээлүүд

Академик Дадал

Академик дадалтай хүн ямар ч академик сургуульд очсон, бие даан судалсан амжилттай суралцаж чаддаг.

Суралцах чадварууд:

 • Даалгавар хийх 
 • Хоцрохгүй ирэх 
 • Хичээлийн оролцоо
 • Асуулт асуух

Амьдралд мэдэхгүй чадахгүй зүйл хүн бүрт л тулгардаг. Амжилттай явахын түлхүүр нь харин эдгээрийг бие даан сурч мэдэх чадавхыг хөгжүүлсэн байх гэдэгт бид итгэдэг.

Хэрхэн Хэрэгждэг Вэ?

Элф хөтөлбөр 6 хэсгээс бүрддэг. Амжилттай амьдрахын тулд хүнд дотоор мотор (хүсэл эрмэлзэл) байх хэрэгтэй.

Төсөл

Сурагчид маань Элф Хөтөлбөрийн PBL арга зүйн дагуу багийн болон хувийн төслүүдээр дамжуулан суралцдаг. Төсөл дээр ажилласнаар сурсан академик мэдлэгээ ашиглан хэрэгжүүлэн гүнзгий мэдлэгээ хуримтлуулдаг.

Дижитал Хичээл

Алсааас дижитал хичээл үзэн онолын мэдлэгээ суралцдаг. Дижитал хичээлд бичлэг, мультмедиа контент мөн даалгавар, тестүүд багтана.

Тэнхимээр

Тэнхимд орж буй төслийн хичээлийн үеэр сурагчид маань багшаасаа гүнзгийрүүлэн академик мэдлэгээ суралцдаг.

Lightsail

Lightsail платформыг ашиглаж сурагчид маань өдөр тутам өөрийн түвшинд тохируулсан Англи нийтлэл, ном уншлага хийдэг. Тогтмол хийсний үр дүнд Англи хэл сайжирдаг.

Focus Group

Сурагч болгоны сайн хичээл, муу хичээл өөр байдаг. Бид онцгой анхаарах сурагчиддаа хичээлийн сэдвийн дагуу хувиарлаж Focus Group үүсгэн нэмэлт давтлага оруулдаг.

Test Prep

ЭЕШ, TOEFL, IELTS, SAT гэх мэт стандарт шалгалтуудад Томүжин Академийн хөгжүүлсэн Тестэнд бэлдэх Филсофийн дагуу суралцдаг.

College Prep

Ахлах ангийн сурагчид маань Томүжин Академийн хөгжүүлсэн Их сургуулийн бэлтгэл хөтөлбөрт хамрагддаг. Хөтөлбөр нь тест бэлтгэл, өргөдөл бэлтгэл, эсээ бичих гэх мэт олон хэсгийг агуулсан цогц хөтөлбөр байдаг.

Counseling

Life Tools-н хүрээнд сурагчид маань багшаасаа ганцаарчилсан зөвлөгөө, давтлага авах боломжтой.

Бидэнтэй Холбогдох

Элф Сургуулиудыг сонирхож байгаад баярлалаа. Танд тодруулах зүйлс байвал эргэлзэлгүй бидэнтэй холбогдоорой.

Өргөдөл илгээхБидэнтэй холбогдох
Close Bitnami banner
Bitnami