АРГА ЗҮЙ

Суралцагчиддаа амьдралд ашиглагдах мэдлэг, чадвар олгохын тулд бид Active Learning буюу идэвхтэй суралцах арга зүйг ашигладаг. Active Learning аргачлалаар сурагч суралцах цагаа лекц сонсож, онол цээжлэхид биш олж авсан мэдлэг, мэдээллээ ашиглаж бодит зүйл хийх дээр зарцуулдаг.

 

tv-life-changed

Амьдрал Өөрчлөгдсөөр, Харин Боловсрол?

Боловсролын зорилго нь сурагчийг амьдралд бэлтгэх ёстой. Амьдрал асар хурдацтай өөрчлөгдөж байхад боловсролын арга зүй даацтай өөрчлөгдөөгүй уламжлалт байдлаар хэрэгжсээр. Элф Хөтөлбөр нь ирээдүйн тааварлашгүй амьдралд сурагчдаа бэлдэх зорилготой. Бид альтернатив аргачлауулуудыг ашиглаж боловсролын юуг нь биш харин яаж хэрэгждэгийг нь өөрчлөнө.

Бидний Арга Зүй

Basics - Суурь Мэдлэгээ Алсаас Суралцана

Онолын мэдлэгээ тэнхимийн бус цагаар аль хэдийн бэлтгэгдсэн мультмедиа контентоор дамжуулж суралцана.

Mastery - Бодит туршлага хуримтлуулна

Тэнхимд багшийн зааврын дагуу суралцсан мэдлэгээ ашиглан бодит амьдралын асуудал шийдсэн төсөл хэргэгжүүлнэ. Дадлага ажил, судалгаа, аялал хийнэ

Interdisciplinary Learning

Салбар салбарын мэдлэгийг нэгтгэж суралцана. Асуудал шийдэх чадвар, өөр өөр өнцөгөөс харах чадварт суралцана.

Project Based Learning

Төсөл дээр суурьлан суралцана. Бодит амьдралын туршлага хуримтлуулж академикаас гадна амьдралын чадвар, туршлага хуримтлуулна.

Basics

Basics – Суурь Мэдлэгээ Алсаас Суралцана

Ямар ч чадварыг эзэмшихэд суурь мэдлэг шаардагддаг. Чадвар эзэмших явцад уг суурь мэдлэгийг сурагчдад өгөх хэсгийг бид basics хэмээн нэрлэдэг. Уламжлалт боловсролоор тэнхимийн ихэнх цагийг лекц сонсож, ном уншихад зарцуулдаг бол Элф хөтөлбөрийн Basics-ийн хүрээнд сурагчид аливаа онолын суурь мэдлэгийг бие даан тэнхимийн бус цагаар судладаг. 

Өөрийн Хурдаар Сурцалцана

Сурагчид маань ТАСС системээ ашиглаж өөрийн хурдаар хичээлээ үзнэ.

Дата Бүртгэл & Нарийн Оншилгоо

Сурагчийн хичээл үзэж буй бүхий л дата дижитал систем дээр бүртгэгдсэнээр сурагч бүрт нарийн оншилгоо хийх боломжтой.

Багш, Эцэг Эхийн Оролцоо

Сурагчийн тухай илүү нарийн дата-тайгаар багш, эцэг эх нар сурагчид илүү сайн туслах боломж бүрдэнэ.

Үр Дүнтэй Тэнхимийн Цаг

Сурагч суурь мэдлэгээ гэртээ суралцаснаар тэнхимийн цагийг илүү үр дүнтэй ашиглаж боломжийг нээнэ.

Basics

Basics – Суурь Мэдлэгээ Алсаас Суралцана

Ямар ч чадварыг эзэмшихэд суурь мэдлэг шаардагддаг. Чадвар эзэмших явцад уг суурь мэдлэгийг сурагчдад өгөх хэсгийг бид basics хэмээн нэрлэдэг. Уламжлалт боловсролоор тэнхимийн ихэнх цагийг лекц сонсож, ном уншихад зарцуулдаг бол Элф хөтөлбөрийн Basics-ийн хүрээнд сурагчид аливаа онолын суурь мэдлэгийг бие даан тэнхимийн бус цагаар судладаг. 

Өөрийн Хурдаар Сурцалцана

Сурагчид маань ТАСС системээ ашиглаж өөрийн хурдаар хичээлээ үзнэ.

Дата Бүртгэл & Нарийн Оншилгоо

Сурагчийн хичээл үзэж буй бүхий л дата дижитал систем дээр бүртгэгдсэнээр сурагч бүрт нарийн оншилгоо хийх боломжтой.

Багш, Эцэг Эхийн Оролцоо

Сурагчийн тухай илүү нарийн дата-тайгаар багш, эцэг эх нар сурагчид илүү сайн туслах боломж бүрдэнэ.

Үр Дүнтэй Тэнхимийн Цаг

Сурагч суурь мэдлэгээ гэртээ суралцаснаар тэнхимийн цагийг илүү үр дүнтэй ашиглаж боломжийг нээнэ.

Mastery

Mastery – Elf Projects

Мastery-ийн хүрээнд сурагч судалсан онолын мэдлэгээ багшийн чиглүүлэгээр хэрхэн арга дээр ашиглах арга ухаанд суралцаж чадвараа төгөлдөржүүлэх юм. 

Практик дээр суралцана

Хүлээж авсан мэдлэг, мэдээллээ бодит амьдрал дээр ашиглан суралцсанаар мартагдахгүй, гүн мэдлэг олж авна.

Амьдралд ашиглагдах мэдлэг

10 жилийн Академик боловсрол амьдралд яг яаж хэрэг болдгийг олон төсөл дээр ажиллаж үзсэнээр суралцана.

Оролдож үзэх, алдах, илүү сайн суралцах боломж

Хүн ямар нэгэн мэдээлэл, мэдлэг авсны дараагаар оролдож, ашиглаж байж жинхэнэ эрдэм болдог. Элф төслүүдээр дамжин сурагч оролдож, алдаж, илүү сайн суралцана.

Төрөл төрлийн төслийн туршлага

Mastery хөтөлбөрийн хүрээнд Элф сурагчид өөр өөр салбарын төслүүд дээр ажилладаг. Салбар салбарын өөр туршлагауудыг хуримтлуулснаар өөрийн авъяас, сонирхолыг илүү сайн харж чаддаг.

Нэг төслөөр олон хичээл суралцана

Бодит амьдрал дээр бараг хэзээ ч нэг сэдвийн мэдлэг ашиглаж асуудал шийдэг шаардлага гараггүй. Олон төрлийн сэдвийн мэдлэгээ ашиглаж, өөр өөр өнцөгөөс харж байж асуудлыг үр дүнтэй шийдэж чаддаг. Элф хөтөлбөрт сурагчид нэг төслийн хүрээнд олон хичээлийн мэдлэгээ ашигладаг.

Та үүнийг мэдэх үү?

Mastery

Mastery – Elf Projects

Мastery-ийн хүрээнд сурагч судалсан онолын мэдлэгээ багшийн чиглүүлэгээр хэрхэн арга дээр ашиглах арга ухаанд суралцаж чадвараа төгөлдөржүүлэх юм. 

Практик дээр суралцана

Хүлээж авсан мэдлэг, мэдээллээ бодит амьдрал дээр ашиглан суралцсанаар мартагдахгүй, гүн мэдлэг олж авна.

Амьдралд ашиглагдах мэдлэг

10 жилийн Академик боловсрол амьдралд яг яаж хэрэг болдгийг олон төсөл дээр ажиллаж үзсэнээр суралцана.

Оролдож үзэх, алдах, илүү сайн суралцах боломж

Хүн ямар нэгэн мэдээлэл, мэдлэг авсны дараагаар оролдож, ашиглаж байж жинхэнэ эрдэм болдог. Элф төслүүдээр дамжин сурагч оролдож, алдаж, илүү сайн суралцана.

Төрөл төрлийн төслийн туршлага

Mastery хөтөлбөрийн хүрээнд Элф сурагчид өөр өөр салбарын төслүүд дээр ажилладаг. Салбар салбарын өөр туршлагауудыг хуримтлуулснаар өөрийн авъяас, сонирхолыг илүү сайн харж чаддаг.

Нэг төслөөр олон хичээл суралцана

Бодит амьдрал дээр бараг хэзээ ч нэг сэдвийн мэдлэг ашиглаж асуудал шийдэг шаардлага гараггүй. Олон төрлийн сэдвийн мэдлэгээ ашиглаж, өөр өөр өнцөгөөс харж байж асуудлыг үр дүнтэй шийдэж чаддаг. Элф хөтөлбөрт сурагчид нэг төслийн хүрээнд олон хичээлийн мэдлэгээ ашигладаг.

Та үүнийг мэдэх үү?

Project Based Learning

Элф төслийн арга барил нь PBL(Төсөл дээр суурьлан суралцах)  аргачлал ашигладаг. PBL-р сурагчид бодит амьдралд дээр тулгардаг асуудлуудыг шийдэх мөн өөрт нь утга учиртай төслүүд хэрэгжүүлдэг. 

Interdisciplinary Learning

Элф төслүүд Interdisciplinary Learning арга зүйг ашигладаг. Interdisciplinary Learning гэдэг хэд хэдэн салбарын мэдлэг, зорилгийг нэгтэгсэн байдлаар заах арга зүйг хэлдэг. 

Сурагч өөр өөр салбарын өнцөгөөс харж чаддаг, нэг салбарын мэдлэгийг нөгөө салбар дээр угсруулан ашиглаж сурснаар асуудал шийдэх чадвар сайжирдаг.

Project Based Learning

Элф төслийн арга барил нь PBL(Төсөл дээр суурьлан суралцах)  аргачлал ашигладаг. PBL-р сурагчид бодит амьдралд дээр тулгардаг асуудлуудыг шийдэх мөн өөрт нь утга учиртай төслүүд хэрэгжүүлдэг. 

Interdisciplinary Learning

Элф төслүүд Interdisciplinary Learning арга зүйг ашигладаг. Interdisciplinary Learning гэдэг хэд хэдэн салбарын мэдлэг, зорилгийг нэгтэгсэн байдлаар заах арга зүйг хэлдэг. 

Сурагч өөр өөр салбарын өнцөгөөс харж чаддаг, нэг салбарын мэдлэгийг нөгөө салбар дээр угсруулан ашиглаж сурснаар асуудал шийдэх чадвар сайжирдаг.

Бидэнтэй Холбогдох

Элф Сургуулиудыг сонирхож байгаад баярлалаа. Танд тодруулах зүйлс байвал эргэлзэлгүй бидэнтэй холбогдоорой.

Өргөдөл илгээхБидэнтэй холбогдох
Close Bitnami banner
Bitnami